Ukoliko razmišljate o prodaji nekretnine u gradu ili na otoku Hvaru, usluge agencije Balustrade Estates, vaš su pravi izbor. Proces prodaje nekretnina u zadnjih nekoliko godina je postrožen, budući da ima više zakonske regulative koju prodavatelj mora ispuniti, stoga je važno da se savjetujete sa pouzdanim izvorom informacija. Balustrade Estates vodit će vas kroz nužnu proceduru tako da sa lakoćom pribavite potrebnu dokumentaciju i ispunite sve zakonske uvjete koji se od prodavatelja traže. Veoma je važno da prodavatelj bude upoznat sa činjenicom da njegova nekretnina mora biti legalna sa kompletnom dokumentacijom (ili koja je u procesu pribavljanja) prije potpisivanja i ovjere kupoprodajnog ugovora.

Prije ponude nekretnine na tržište sljedeća dokumentacija je nužna:

  • O.I.B prodavatelja (za naše i posebno strane državljane) – ovo je porezni broj koji moraju svi imati, strancima je vjerojatno bio dodijeljen kao vlasnicima nekretnine, ukoliko nije mora se pribaviti u Poreznoj upravi u Hvaru, uz priloženu kopiju putovnice
  • Vlasnički list ili broj čestice zemlje/zgrade, predmeta prodaje . Ime, kao i adresa vlasnika nekretnine mora biti jednaka upisanom u vlasničkom listu, u protivnom, mora se prije kupoprodaje, uskladiti sa zadnjim podacima sa osobne karte ili putovnice (npr. može doći do promjene imena/prezimena ili adrese).
  • Treba imati ili pribaviti ovjerene kopije: građevinske i uporabne dozvole, katastarski preris i kopiju elaborata o etažiranju, ako se radi o zgradi sa više stambenih jedinica.
  • Uvjerenje o lokacijskog informaciji – ovo se posebno odnosi na građevinska zemljišta. Dokument izdaje Ured za urbanizam, uz priloženi katastarski preris zemljišta. Ovim uvjerenjem se potvrđuju uvjeti građenja na određenoj lokaciji, sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.
  • Energetski certificat je još jedan u nizu ključnih dokumenata koje vlasnik mora posjedovati prije potpisivanja ugovora. Atest na nekretnini za izdavanje Energetskog certifikata Balustrade Estates može naručiti u ime klijenta. Cijena ovisi o veličini i vrsti nekretnine.
  • Prodavatelj mora predočiti svoju osobnu kartu ili neki drugi idetifikacijski dokument kako bismo dobili potvrdu da nekretninu prodaje njen stvarni vlasnik.

POSREDNIČKA NAKNADA

Naknada agencije Balustrade Estates prema prodavatelju je 3% plus 25% PDV. Naknada se plaća jedino ako dođe do realizacije posla sa kupcem tj. ako smo mi prvi uveli kupca i upoznali ga sa nekretninom prodavatelja.