Balustrade Estates agencija nudi uslugu upravljanja projektima, za klijete kojima je potrebna pomoć pri rekonstrukciji ili renoviranju nekretnine. Bez obzira da li ste kupili nekretninu našim posredstvom ili ne, možemo vam pomoći u poslovima od planiranja do gradnje.
Koordiniramo i komuniciramo između građevinara na terenu i investitora.

Naša provizija se temelji na obimu projekta i njegovoj lokaciji. Ukoliko ste zainteresriani za ovu našu uslugu, slobodno da nas kontaktirajte.